Term: Rynek niedźwiedzia (bear market)

« Powrót do słownika

W slangu traderskim oznacza to bessę, rynek, który odnotowuje spadki cen, kursów. Analogicznie do bull market.

« Powrót do słownika