Relative Strength Index (RSI)

1 253
« Powrót do słownika

Pol. wskaźnik siły względnej. Jeden z wskaźników rynkowych analizy technicznej rynków finansowych, który służy jako oscylator prędkości, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. Oscyluje między wartością 0 a 100. Przyjmuje się, że gdy RSI znajduje się na poziomie 70 i więcej jest to sygnał sprzedaży kryptowaluty (sygnał wykupienia rynku). Jeżeli RSI znajduje się na poziomie 30 i niżej jest to sygnał kupna kryptowaluty (sygnał wyprzedania rynku). W przypadku, gdy RSI znajduje się na poziomie 0 oznacza to, że prawdopodobieństwo odwrócenia się trendu na wzrostowy jest wysoce prawdopodobne. RSI działa w ten sposób, że bierze pod uwagę najnowsze zmiany cen w postępie geometrycznym, przy czym najnowsze zmiany mają większą wagę niż starsze.

« Powrót do słownika
Komentarze