Term: Pośrednik

« Powrót do słownika

Osoba lub podmiot, który odpłatnie pośredniczy między stronami zawieranych umów.

« Powrót do słownika