Pośrednik

606
« Powrót do słownika

Osoba lub podmiot, który odpłatnie pośredniczy między stronami zawieranych umów.

« Powrót do słownika
Komentarze