Nonce

978
« Powrót do słownika

Jest to jednorazowy identyfikator (32-bitowa losowa liczba) generowana w miningu, która wyliczana jest w oparciu o aktualną trudność kopania. Pole na jej wprowadzenie znajduje się w nagłówku bloku. Podczas pierwszej próby wyliczenia nonce wynosi 0. W przypadku, gdy klucz nie jest poprawny, górnik zmienia nonce na 1 i ponawia próbę wyliczenia klucza. Proces jest powtarzany do momentu osiągnięcia dopasowania klucza.

« Powrót do słownika
Komentarze