Moving Average Convergence Divergence (MACD)

544
« Powrót do słownika

Jeden ze wskaźników analizy technicznej rynków finansowych. Wykorzystywany jest w badaniu dynamiki rynku. Linia MACD wskaźnika składa się z różnicy 26-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i 12-dniowej EMA. Linią sygnału w ramach wskaźnika MACD jest najczęściej średnia wykładnicza o okresie 9. Sposób przecięcia się tych dwóch linii wskazuje sygnał zakupu (gdy linia MACD przecina linię sygnału od dołu) lub sprzedaży (gdy linia MACD przecina linię sygnału od góry).

« Powrót do słownika
Komentarze