Margin Call

« Powrót do słownika

Sytuacja, w której wartość konta inwestora spadnie poniżej kwoty depozytu zabezpieczającego. W takich okolicznościach broker zwykle żąda, aby inwestor zdeponował dodatkowe pieniądze lub papiery wartościowe w celu osiągnięcia minimalnej wymaganej kwoty w celu utrzymania depozytu i umożliwienia kontynuacji obrotu.

« Powrót do słownika