Term: Drzewo Merkle

« Powrót do słownika

ang. hash tree, merkle tree; drzewo hash, drzewo skrótów. Struktura danych przedstawiona w formie drzewa, gdzie znajdują się informacje zbiorcze na temat większego fragmentu danych.

« Powrót do słownika