Anti-Money Laundering (AML)

1 747
« Powrót do słownika

Inaczej przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Proceder związany z wprowadzaniem do obrotu legalnego środków pieniężnych pochodzących ze źródeł nielegalnych np. tworzenie fałszywych banknotów. Polskie prawo zakazuje tego typu praktyk co wiąże się z karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Procedury określa ustawa o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku natomiast przepisy unijne przedstawia dyrektywa w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z 20 maja 2015 roku. Kryptowaluty w większości krajów nie posiadają własnych rozwiązań prawnych dotyczących procedur AML. Niektóre kraje jak USA stwierdzają, że nie spełniają one wymagań prawnych związanych z AML.

« Powrót do słownika
Komentarze