Słownik

AJAX progress indicator
Wyszukiwarka: (wyczyść)
 • a

 • Analiza fundamentalna
  Analiza inwestycyjna oparta o dane rynkowe danego projektu związane z jego potencjałem, rozwiązaniami realizowanymi przez projekt a także jego wykorzystanie komercyjne. Pojęcie pochodzi z rynku giełdowego. Analiza fundamentalna opiera się na badaniu danej kryptowaluty również pod względem popytu i podaży danego tokenu, wydarzeń związanych z(...) - Czytaj więcej
 • Anti-Money Loundering
  Inaczej przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Proceder związany z wprowadzaniem do obrotu legalnego środków pieniężnych pochodzących ze źródeł nielegalnych np. tworzenie fałszywych banknotów. Polskie prawo zakazuje tego typu praktyk co wiąże się z karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Procedury określa ustawa o(...) - Czytaj więcej
 • Application Binary Interface
  Interfejs między dwoma binarnymi modułami programowymi, często jeden program jest biblioteką, a drugi jest uruchamiany przez użytkownika - Czytaj więcej
 • Atak 51%
  Jeśli więcej niż połowa mocy obliczeniowej komputera lub górnictwa w sieci jest obsługiwana przez jedną osobę lub jedną grupę ludzi, to atak 51% jest w toku. Oznacza to, że podmiot ten ma pełną kontrolę nad siecią i może negatywnie wpływać na krypto-walutę, przejmując operacje wydobywcze, zatrzymując lub zmieniając transakcje oraz podwójnie(...) - Czytaj więcej