Światowe Forum Ekonomiczne o interoperacyjności CBDC

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało wnioski odnośnie interoperacyjności trzech CBDC. W toku analizy podano wskazówki, których realizacja mogłaby wpłynąć pozytywnie na zwiększenie przypadków użycia walut cyfrowych emitowanych przez banki centralne. Dwie CBDC zostały już formalnie wprowadzone i są uznawane przez międzynarodowe organy regulacyjne. Coraz więcej cyfrowych walut banków centralnych rozwija się z dnia na dzień … Czytaj dalej Światowe Forum Ekonomiczne o interoperacyjności CBDC