Prezydencka grupa doradcza USA | Stablecoiny wymagają większego nadzoru i mogą być papierami wartościowymi

Organy regulacyjne USA wydały ważne oświadczenie dotyczące tego, jak postrzegają przyszłość stablecoinów.

Grupa Robocza ds. Rynków Finansowych przy Prezydencie USA wydała wczoraj oświadczenie w sprawie najbardziej istotnych kwestii regulacyjnych związanych z branżą. Według grupy zadaniowej należy stworzyć jasny zestaw zasad, aby zapewnić, że potencjalne masowe przyjęcie stablecoinów nie zagrozi interesom rządu.

Dokument ma tylko 4 strony, ale jest dość obszerny pod względem merytorycznym. Porusza różne kwestie, od aspektu technicznego po międzynarodową geopolitykę. Chociaż zapewnia, że ​​stablecoiny mają potencjał do zdynamizowania płatności, podkreśla obawy dotyczące niewielkiej kontroli, jaką rządy mają nad tą nową formą pieniądza.

Spójrzcie na wykres słynnego „the money flower”, opracowany przez BIS (bez stablecoinów):

stablecoiny
źródło: BIS

Stablecoiny mogą być papierami wartościowymi

Grupa zadaniowa jest przekonana co do potrzeby zintensyfikowania polityki regulacyjnej, aby od emitentów stablecoinów wymagać licencji bankowych:

„W Stanach Zjednoczonych obowiązki te obejmują rejestrację w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN); opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (program AML); wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji i sprawozdawstwa, w tym zgłaszania podejrzanych działań; oraz dostosowany program compliance.”

Istnieje możliwość, że stablecoiny zostaną uznawane za papiery wartościowe. To zaś bardzo utrudniłoby handel nimi na najpopularniejszych giełdach kryptowalut. Może to mieć poważne konsekwencje, biorąc pod uwagę, że USDT jest jedną z najczęściej wymienianych monet w branży, obok BTC:

„W zależności od konstrukcji i innych czynników, stablecoiny mogą być papierami wartościowymi, towaramilub instrumentami pochodnymi, podlegającymi federalnym przepisom dotyczącym papierów wartościowych, towarów i / lub instrumentów pochodnych Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak, to federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych 3 i / lub Ustawa o giełdach towarowych („CEA”) 4 regulowałyby same stablecoiny, transakcje i / lub uczestników zaangażowanych w umowy, które zostaną o nie oparte.”

Amerykańskie organy regulacyjne są bardziej zainteresowane branżą kryptowalut

Zastępca sekretarza skarbu Justin Muzinich powiedział:

„oświadczenie to odzwierciedla zobowiązanie zarówno do promowania ważnych korzyści płynących z innowacji, jak i do osiągnięcia kluczowych celów związanych z bezpieczeństwem narodowym i stabilnością finansową”.

Zapewnił, że oragny regulacyjne będą kontynuować prace nad tą kwestią i oczekują jak największej współpracy ze strony branży oraz krajowych i międzynarodowych organów regulacyjnych.

Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu badają możliwości kontrolowania branży kryptowalut, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stablecoin USDT przewyższa każdy inny token cyfrowy pod względem użyteczności..

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze