NSA: istotny wyrok w sprawie podatku od kryptowalut

1 464

Podatek od kryptowalut tematem rozpraw sądowych

Dnia wczorajszego ukazał się bardzo ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odnosił się do sprawy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży Bitcoina. Skarga kasacyjna do NSA została odrzucona, ponieważ sąd uznał stanowisko warszawskiego WSA.

Podatnik kupił bitcoiny, a następnie je zbywał. Transakcje były dokonywane za pomocą dolarów USA i złotówek na trzech giełdach: polskiej, japońskiej i brytyjskiej. Nie było wiadome kto nabywał w tamtym czasie kryptowalutę zgodnie ze stanem faktycznym na giełdzie. Natomiast zbycie bitcoinów następuje w momencie płatności, czyli zapłata jest otrzymywana równocześnie ze zbyciem towaru. W związku z handlem BTC powstał spór pomiędzy podatnikiem a skarbówką, czy bitcoin będzie podlegać opodatkowaniu PIT jako przychód z prawa majątkowego. Ustalenia podatnika wskazywały na to, że Bitcoin jest nowością i wymyka się z obecnego stanu prawnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie natomiast określał, że przychód otrzymywany jest przez osobę mieszkającą w Polsce i dlatego należy go tym podatkiem objąć. Zakwalifikował to również do przychodu ze sprzedaży praw majątkowych.

Natomiast dowodami płatności za kryptowaluty uznał wydruki potwierdzeń z giełd a metodą ich identyfikacji „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Podatnik w kontrze wskazywał na przepisy Konstytucji RP (art. 217), które wskazywały na opodatkowanie danej kategorii rzeczy odbywa się poprzez odpowiednią ustawę oraz zdefiniował kryptowaluty jako wierzytelności a nie jako prawa majątkowe. WSA potwierdziło stanowisko skarbówki a Podatnik złożył kolejną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny również nie zmienił stanowiska co podkreślił dodatkowo poprzez ustawę o NBP, gdzie nie ma zapisanego Bitcoina jako prawnego środka płatniczego. Co więcej, sędzia orzekł, że sama kryptowaluta nie wywołuje żadnych skutków, dopóki nie zostanie sprzedana lub nabyta. Rozwiązaniem całej sprawy jest zatem uprawomocnienie się poprzedniego wyroku. Podsumowując handel kryptowalutami jest obłożony podatkiem dochodowym według skali podatkowej według ostatecznego wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroków związanych z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie: LINK, a także z wyrokiem NSA: LINK.

Komentarze