„Kopanie” kryptowalut a podatki – czy trzeba je odprowadzać?

8 594

Jednym ze sposobów nabycia kryptowalut jest ich „kopanie”, które wciąż cieszy się sporą popularnością. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje początkujących: czy chcąc dodatkowo dorobić jestem narażony na konieczność opodatkowania?

W polskich przepisach podatkowych nie ma bezpośrednich uregulowań, które mówią o tym, w jaki sposób należy opodatkować wydobywanie kryptowalut. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wykopywanie waluty wirtualnej jest opodatkowane, konieczne jest spojrzenie z perspektywy kilku podatków: dochodowego, VAT oraz PPC.

Podatek dochodowy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, podlegającymi opodatkowaniu są otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ „kopanie” kryptowalut jest transakcją pierwotną, podczas której nie otrzymujemy ich od nikogo, to nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Podobnie jest w przypadku podatku CIT. Przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, a także wartości otrzymanych rzeczy lub praw, świadczeń w naturze oraz inne otrzymane świadczenia. Dlatego też wykopywanie kryptowalut nie jest objęte podatkiem CIT.

Podatek VAT

Podatkiem od wartości dodanej, czyli VAT, objęte są odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów. Według art. 7 ust. 1 ustawy VAT dostawa towarów jest to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy kopaniu walut wirtualnych nie występuje przenoszenie prawa do ich rozporządzaniem. Dodatkowo, kryptowaluta w świetle ustawy VAT nie jest towarem – w orzecznictwie traktowana jest jako prawo majątkowe. „Kopanie” nie jest także odpłatnym świadczeniem usług, ponieważ nie ma podmiotu, który taką usługę wykonuje w zamian za otrzymywane wynagrodzenie. Jak wynika z powyższego, wykopywanie kryptowalut nie jest objęte podatkiem VAT.

Podatek PCC

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jest wymieniony katalog czynności, które są opodatkowane. Są to: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek i darowizn, umowy dożywocia, umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Jak widać, wykopywanie kryptowalut nie mieści się żadnej z tych kategorii. Dodatkowo, podatek PCC dotyczy czynności prawnych, a nie faktycznych, którą niewątpliwie jest „kopanie” walut wirtualnych. W tym przypadku nie następuje składanie zgodnych oświadczeń woli, dlatego też nie pojawi się konieczność zapłaty PCC.

Podsumowując, wykopywanie walut wirtualnych jest traktowane jako transakcja pierwotna, dlatego nie jest obciążone żadnym podatkiem. Natomiast inne transakcje, takie jak sprzedaż czy wymiana kryptowalut rodzą już skutki podatkowe, o czym należy pamiętać przy corocznym rozliczaniu PIT. O tym, jak rozliczyć PIT pisaliśmy w naszym poprzednim artykule tutaj.

Materiał został opracowany we współpracy z partnerem Thompson&Stein. Autorką tekstu jest Aleksandra Szymańczyk z warszawskiego oddziału księgowości T&S.

Thompson&Stein to międzynarodowa kancelaria prawnicza specjalizująca się w doradztwie prawnym i podatkowym. Działalność firmy obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu licencji na obrót kryptowalutami i doradztwo przy STO/ICO.

Thompson&Stein

Komentarze