Jak rozliczyć kryptowaluty w zeznaniu PIT za 2018 rok?

Pod koniec kwietnia mija termin rozliczenia z fiskusem zysku z tytułu sprzedaży kryptowalut. Podpowiadamy, jak rozliczyć PIT i co zrobić, jeśli w ubiegłych latach się go nie składało, mimo podlegania pod ustawowy obowiązek.

Może się wydawać, że temat rozliczania kryptowalut w zeznaniu PIT został wyczerpany. Jest to jednak bardzo pozorne. Zauważyliśmy, że pomimo licznych artykułów dotyczących tego tematu u podatników wciąż rodzą się kolejne pytania, a wraz z nimi coraz więcej wątpliwości. Największym problemem dostępnych publikacji jest przenikanie się w nich przepisów sprzed i po nowelizacji, które zmieniają sposób rozliczenia PIT-u. Postanowiliśmy usystematyzować informacje tak, aby zasady rozliczenia obrotu kryptowalutami za 2018 rok stały się jasne i przejrzyste.

Kiedy trzeba zawrzeć kryptowaluty w deklaracji PIT?

Nowe przepisy podatkowe dotyczące rozliczania zysku z obrotu kryptowalutami obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Rząd wycofał się z wcześniejszego pomysłu, aby uregulowania miały zastosowanie także do dochodów z walut wirtualnych osiągniętych w roku podatkowym 2018. Składając więc najbliższą deklarację PIT, należy postępować zgodnie ze starymi zasadami. Dochody powinny zostać wykazane przez każdego polskiego rezydenta podatkowego, który w roku 2018 osiągnął dochody ze sprzedaży lub wymiany kryptowalut.

Jak rozliczyć PIT za rok 2018?

Jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych, to wypełniamy PIT-36, wpisując w wierszu 7 części D przychód z tytułu sprzedaży kryptowalut i tym samym kwalifikując je jako „Prawa autorskie i inne prawa” (poz. 74), koszty uzyskania przychodu (poz. 75) i dochód (poz. 76). W przypadku podatku liniowego, na formularzu PIT-36L przychód wpisujemy w poz. 13, koszty uzyskania przychodu w poz. 14, a dochód w poz. 15. Jeżeli natomiast obrót prowadziliśmy w ramach działalności gospodarczej, to dochody z kryptowalut podlegają łączeniu z innymi dochodami.  Za przychód uznaje się zysk ze sprzedaży danej ilości wirtualnej waluty. Koszty uzyskania przychodu to udokumentowane i powiązane koszty poniesione w celu osiągnięcia oraz zabezpieczenia przychodu (np. koszt zakupu, prowizja giełdy). Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2019 w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Jakie są kary za niewykazanie w PIT dochodu z kryptowalut?

Warto pamiętać, że jeśli w zeznaniu podatkowym nie ujawni się wszystkich przychodów, w tym także z obrotu kryptowalutami,  mogą nam grozić sankcje skarbowe w wysokości 75% podatku. Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”

Co zrobić, jeśli nie rozliczyliśmy zysków z obrotu kryptowalutami w poprzednich latach?

Mamy dwie możliwości: albo czekać na przedawnienie, albo złożyć do Urzędu Skarbowego tzw. „Czynny żal”.

W pierwszym przypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zgodnie z przepisami karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

2) 10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

W drugim przypadku należy przyznać się do tego, że nie ujęliśmy w zeznaniu wszystkich dochodów, czyli złożyć „czynny żal”, złożyć poprawną deklarację podatkową oraz opłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Materiał został opracowany we współpracy z partnerem Thompson&Stein

Thompson&Stein to międzynarodowa kancelaria prawnicza specjalizująca się w doradztwie prawnym i podatkowym. Działalność firmy obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu licencji na obrót kryptowalutami i doradztwo przy STO/ICO.

Thompson&Stein

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze