Appchains rozwiązaniem problemów Web3

Programiści mogą rozważyć przezwyciężenie tego problemu, znanego jako trylemat łańcucha bloków, za pomocą Appchains.