Rozważania o pieniądzu | Czy złoto sprawdzało się w roli pieniądza cz 1.

Przez millenia złoto i srebro pełniły funkcję pieniądza. Z czasem srebro wypchnięte zostało na stałe z systemu monetarnego a złoto zostało zredukowane do roli bazy zabezpieczającej podaż waluty fiat. Ostatecznie również żółty kruszec został z systemu monetarnego wypchnięty, stając się zaledwie surowcem handlowym. Choć ze znakomitą przeszłością.