Blockchain: Unia Europejska bada użycie dla transformacji przemysłowych

Komisja Europejska uruchomiła projekt w którym przyjrzy się możliwościom użycia technologii blockchain w transformacjach przemysłowych. Projekt ma skupić się na zgłębianiu socjotechnicznych aspektów istniejących i powstających rozwiązań opartych o rozproszone rejestry. Potrwa do lutego 2018r.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest identyfikacja i klasyfikacja zastosowań blockchain w dziedzinach poza finansowych – od łańcuchów dostaw i monitorowania zasobów, do praw własności intelektualnej oraz uwierzytelniania lub certyfikacji. Projekt powinien pozwolić przewidzieć przyszłe scenariusze produkcji i dystrybucji i użycia rozproszonych rejestrów. Efekty pracy wg KE powinny również pozwolić lepiej dopasować regulacje prawne i kurs polityki UE w tej dziedzinie.

Komisja Europejska jest przekonana, że trzeba wiedzieć jakie działania należy podjąć, aby przygotować się na potencjalne przekształcenia i ewentualne zakłócenia, które mogą przynieść rozproszone rejestry do europejskich systemów. Taki krok KE jest zgodny z jej wcześniejszymi działaniami i zapowiedziami. Informowaliśmy bowiem, iż KE coraz baczniej przygląda się rozproszonym rejestrom, zaś sam ich potencjał określiła w oświadczeniu jako „wprost nieskończony”.

Sławomir Tokarski, Dyrektor ds. Innowacji i Zaawansowanej Produkcji, wyjaśnił dlaczego KE uruchomiła taki projekt:

Blockchain i inne rozproszone rejestry rozwijają sie bardzo szybko. Mają potencjał, by zredefiniować wiele modeli biznesowych, a dodatkowo zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw tą technologią. Wiele aplikacji jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Jednak już teraz musimy być w stanie zidentyfikować dziedziny, na które rozproszone rejestry mogą wpłynąć najbardziej. Musimy przedyskutować potencjalne wyzwania z inwestorami. Z tego też względu uruchamiamy ten projekt […], aby być lepiej przygotowanym na nowe możliwości jakie niosą ze sobą te technologie dla transformacji przemysłowych. Musimy być lepiej przygotowani, aby złagodzić potencjalne ryzyka.

Pojawia się coraz więcej aplikacji opartych o blockchain – i to również poza środowiskiem Fintech, w którym te najbardziej się rozwinęły. Ich potencjał użycia i wykorzystania jest, zgodnie z tym co twierdzi KE, spory. Coraz powszechniejsze użycie rozproszonych rejestrów powoli staje się rzeczywistością, a nie tylko teoretycznymi rozważaniami. Dlatego też działania mające na celu lepsze poznanie tego procesu i przygotowanie się na negatywne skutki są potrzebne. Pozostaje jednak kwestia tego czy KE podoła owemu zadaniu i czy bardziej po myśli pionierów i użytkowników czy też wg własnej koncepcji, która nie do końca będzie zgodna z wizją środowiska.

 

MW.

 

keKomisja EuropejskaUnia Europejska
Komentarze (4)
Dodaj komentarz