Ta kryptowaluta jest „gorąca jak diabli”

Influencer znany pod pseudonimem „Coin Bureau” wyznał, która kryptowaluta jest jego zdaniem „gorąca jak diabli” w kontekście potencjału inwestycyjnego.

W filmie (zatytułowanym „Chiliz: Crypto, NFTs & Sport Fans – ULTIMATE Combo ??”) opublikowanym na kanale YouTube „Coin Bureau” opowiedział ponad 615 000 subskrybentów kanału o Chiliz (CHZ).

Oto, jak zespół Chiliz opisuje, co próbuje osiągnąć ich projekt:

„Chiliz to opcja walutowa dla produktów i usług opartych na łańcuchu bloków, skierowana do mainstreamowych konsumentów. Chcemy podnosić codzienny poziom doświadczeń – zaangażowanie fanów w rozrywkę, alternatywne rozwiązania płatnicze za konwencjonalne produkty i nie tylko. Chiliz zapewnia podmiotom sportowym i rozrywkowym narzędzia oparte na łańcuchu bloków, które pomagają im angażować i monetyzować ich odbiorców”.

Chiliz „opracował platformę zaangażowania fanów sportu Socios.com, która jest oparta na infrastrukturze blockchaina Chiliz i wykorzystuje CHZ jako wyłączną walutę na platformie”.

Jaką wartość niesie ze sobą kryptowaluta Chiliz?

Oto, w jaki sposób influencer wyjaśnił „propozycję wartości”, jaką Chiliz oferuje drużynom sportowym:

„Chiliz oferuje zespołom rozwiązanie umożliwiające gamifikację zarządzania zespołami, przekształcenie go w samą w sobie propozycję rozrywki i spieniężenie popytu na prawa do głosowania. Z drugiej strony kibice zyskują nowy sposób wspierania swojego zespołu i mają możliwość głosowania nad niektórymi decyzjami zespołu, z których wszystkie mają wpływ na rzeczywiste wydarzenia sportowe”.

Wspomniał także o partnerstwach z Enjin i Chainlink:

„Socios połączył siły z Enjin, aby stworzyć kolekcje oparte na Ethereum dla klubów partnerskich. Kilka tygodni temu Chiliz ogłosił również, że zintegrował się z Chainlink w celu bicia NFT w czasie rzeczywistym. Dlaczego to taka wielka sprawa? Cóż, pozwala Chiliz tworzyć dynamiczne NFT w odpowiedzi na rzeczywiste wydarzenia sportowe i tworzyć ich limitowane edycje… “

Na koniec podsumował:

„Bardzo podoba mi się Chiliz jako projekt, koncepcja i sposób, w jaki pozornie torują drogę unikalnym cyfrowym „pamiątkom” sportowym dzięki NFT w czasie rzeczywistym. Bardzo podoba mi się również pomysł dołączania realnych korzyści związanych z zespołem do NFT. W ten sposób mają namacalną wartość w świecie rzeczywistym, a to powinno napędzać przyszły popyt”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

AltcoinBitcoinKryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz